Maja reeglid – Kuulsaal

Maja reeglid

Piljard

 • Piljardi eesmärgiks on pakkuda naudingut mängust ja seltskonnast
 • Palume kõikidel külastajatel suhtuda üksteisesse viisakalt ja käituda vastavalt heale tavale.
 • Mängu alustamiseks tuleb mängija(te)l jätta deposiiti isikut tõendav dokument või 20 eurot.
 • Iga piljardilaua kohta on ette nähtud kaks kiid.
 • Kiisid palume hoida heapermehelikult, neid ei tohi  väänata, vastu põrandat lüüa ega muul moel kahjustada.
 • Kiid palume asetada mängu lõppedes selleks ettenähtud kiihoidjasse.
 • Kui kii peaks purunema, palume see tuua baari klienditeenindajale.
 • Mängides palume tähele panna:
  • Joogiklaaside piljardilaudadele asetamine ei ole lubatud.
  • Piljardilaudade peal istumine ei ole lubatud.
  • Lauakatte kahjustamine toob kaasa rahalise hüvitamiskohustuse.
  • Palume tähele panna, et oma söögi ja joogiga Kuulsaalis viibimine ei ole lubatud, leppetrahv selle eest on 100 €.
 • Kuulsaalil on õigus keelduda teenindamast agressiivselt ja ebaviisakalt käituvaid külastajaid, kes tahtlikult rikuvad kodukorda ja/või inventari ning tülitavad teisi inimesi.
 • Piljardi eesmärgiks on pakkuda naudingut mängust ja seltskonnast

Bowling

 • Palume saabuda 10 – 15 minutit ettenähtud ajast varem, et jõuaks riietuda ja jalga panna bowlingujalanõud (rendijalanõud). Välisjalanõudes hoovõturajale palume mitte minna.
  • Rendikingasid palume kasutada vaid sokkides.
  • Rendikingadega Kuulsaali ruumidest väljumine ei ole lubatud !
 •  Palume tähele panna, et oma söögi ja joogiga Kuulsaalis viibimine ei ole lubatud, trahv selle eest on 100 €.
 • Palume tähele panna, et rajabroneering kaotab kehtivuse 15 minutilise hilinemise korral !
 • Bowlingurajad, tõstemasinad, kuvarid jm. tehnika on kallis – palume sellesse suhtuda  heaperemehelikult. Masinate ja sedamete lõhkumise korral on Kuulsaalil õigus nõuda kulude hüvitamist.
  • Hoiduge palli kukutamisest rajale, sest see võib vigastada rajakatet.
  • Palume mitte astuda üle viskejoone – see on õlitatud. Õli sattudes hoovõtu alale
   muutub põrand kleepuvaks.
  • Hoidke kingatallad puhtad ja kuivad, et rajale ei kanduks mustust ega niiskust.
  • Keelatud on visata ühele rajale mitut palli üheaegselt !
  • Keelatud on visata palli valgustamata rajale !
  • Keelatud on sooritada viset kui toimuvad raja hooldustööd !
  • Laske kõrvalraja mängijal rahulikult viskeks valmistuda, ärge jookske samal ajal rajale.
  • Palume niisama mitte seista keset rada ja viivitada  liialt oma viskega.
  • Kui bowlingukuulid ei tule tagasi või kui tõstemasin läheb rikki, siis teatage rikkest
   Kuulsaali teenindajale.
  • Vanematel palume jälgida oma väikelapsi, et nad ei tekitaks nii endale kui teistele
   mänguohtlikke olukordi.
 • Kuulsaali külastajatel palume jätta üleriided ja jalanõud garderoobi. Kuulsaal ei vastuta külastaja isiklike asjade, sealhulgas väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Kuulsaali ei ole lubatud siseneda esemega, mis võib osutuda ohtlikuks teistele külastajatele ja töötajatele.
 • Kuulsaalil on õigus mitte lubada oma ruumidesse isikuid kes on alkoholijoobes või narkootiliste ainete mõju all.
 • Kuulsaalil on õigus keelduda teenindamast agressiivselt ja ebaviisakalt käituvaid külastajaid, kes tahtlikult rikuvad kodukorda või inventari ning tülitavad teisi inimesi.
 • Palume kõikidel külastajatel suhtuda üksteisesse viisakalt ja käituda vastavalt heale tavale.

Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda Kuulsaali teenindaja poole.

Telli toit Broneeri